Edifici d'aparcaments
Algemesí
GALERIA LOCALITZACIÓ CARACTERISTÍQUES PLÀNOLS
Edifici d'aparcaments en pati interior: C/ Muntanya, 101 i C/ Nou del Convent, 80. Garatge en cabines tancades de diverses dimensions, sent l'estàndar de 18m2 (6m x 3m).

Bons accessos, ben situat i còmoda circulació pels seus carrers.

Accés vehicles i vianants per:
carrer Nou del Convent, 80

Accés per als vianants per:
carrer Muntanya, 104
Imagen 1 de Edificio de aparcamientos
Imagen 2 de Edificio de aparcamientos
Imagen 3 de Edificio de aparcamientos
Imagen 4 de Edificio de aparcamientos
Imagen 5 de Edificio de aparcamientos
Imagen 6 de Edificio de aparcamientos
Imagen 7 de Edificio de aparcamientos
Imagen 8 de Edificio de aparcamientos
Imagen 9 de Edificio de aparcamientos
Imagen 10 de Edificio de aparcamientos
Imagen 11 de Edificio de aparcamientos
Imagen 12 de Edificio de aparcamientos
Imagen 13 de Edificio de aparcamientos
Imagen 14 de Edificio de aparcamientos
Imagen 15 de Edificio de aparcamientos
Miniatura de la imagen 1 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 2 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 3 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 4 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 5 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 6 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 7 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 8 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 9 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 10 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 11 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 12 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 13 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 14 de Edificio de aparcamientosMiniatura de la imagen 15 de Edificio de aparcamientos
MEMORIA DE QUALITATS
Edifici d'aparcaments de vehicles, situat en pati d'illa de cases, format per una planta semisòtan, altell i planta primera, amb capacitat per a 76 vehicles.

Edifici que conforme un pati de forma rectangular, limita pels tres dels seus costats amb edificació existent i la cambra amb pati obert.

Fonamentació i fabrica de contenció
Sabates aïllades de formigó armat HA-30/B/20IIaQa i mur de contenció de formigó armat.

Estructura i coberta
Mixta amb la planta semisòtan, altell de formigó armat i forjat bidireccional amb casetons recuperables, i planta primera amb pilars i bigues metàl·liques i coberta sandwich amb llum en la part superior.

Acabats
Solat de formigó fratasat, cabines tancades amb portes metàl·liques, escales d'accés de vianants i instal·lacions completes segons normativa.